Współpraca z firmami

Współpraca z firmami czy organizacjami biznesowymi może mieć charakter finansowy i niefinansowy.

Finansowa współpraca polega między innymi na finansowaniu czy dofinansowaniu projektów czy wydarzeń fundacji.Organizacja dzięki darowiznom może zaplanować długoterminowe działania. Przedsiębiorstwo może też zabezpieczyć wkład własny fundacji gdy ta ubiega się o dotację ze środków Unii Europejskiej . Przedsiębiorstwo może opłacać bieżące rachunki z działalności fundacji.

Współpraca niefinansowa może polegać na np. w wyposażeniu biur fundacji, użyczeniu pomieszczeń biurowych, doradztwie prawnym, biznesowym, wolontariacie pracowniczym. Można przekazać nam swoje produkty lub usługi do realizacji celów fundacji.

Korzyści dla Przedsiębiorstwa:

  • firmy zyskują korzyść wizerunkową,ponieważ prezentuje się jako firma wspierająca sztukę,artystów niepełnosprawnych i seniorów
  • konkurencyjność,zwiększenie zaufania społecznego , poprawa reputacji , także wewnątrz firmy
  • fundacja umieszcza logo firmy na swojej stronie "Wspierają nas" oraz na materiałach promocyjnych fundacji
  • fundacja zaprasza przedstawicieli Partnera na imprezy organizowane przez fundację
  • fundacja eksponuje logo i materiały reklamowe Partnera w trakcie konferencji, wykładów czy konkursów, oraz w trakcie wystaw i nietypowych pokazów
Strona używa cookies Dowiedź się więcej