O fundacji

Fundacja Senior Design została zarejestrowana dnia 23.10.2017 w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000688436

Głównym celem fundacji jest pomoc i wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych będących artystami plastykami:

  • w ożywieniu ich działalności twórczej, rozpropagowaniu dzieł będących ich utworami,
  • w poprawie jakości życia i warunków tworzenia seniorów,
  • w społecznej aktywności seniorów i ich rodzin,
  • w procesach i działaniach społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej seniorów, wyrównywaniu szans, promocji kultury i sztuki.

Naszymi podopiecznymi są seniorzy i osoby z niepełnosprawnością, będącymi artystami plastykami.

Oni też, tak jak inni borykają się z napotykanymi utrudnieniami, czasem stworzonymi przez nas, wynikającymi z naszej niewiedzy.Osoby z niepełnosprawnością nie chcą litości,nie chcą żeby obchodzić się z nimi "jak z jajkiem",oni chcą sobie radzić sami , a my możemy im pomóc między innymi tym,że nie będziemy parkować na miejscach przeznaczonych dla nich, żebyśmy nie niszczyli wind i podnośników.Oni potrzebują abyśmy polikwidowali wszechobecne bariery architektoniczne....

Polecamy obejrzeć króciutki pouczający filmik:

Strona używa cookies Dowiedź się więcej